دیدنی های پکن

Yiwu یک شهرستان در سطح شهرستان تحت صلاحیت Jinhua در استان مرکزی ژجیانگ، شرق چین است. طبق سرشماری سال 2020، این شهر دارای 1،859،390 سکنه بود و منطقه ساخته شده آن، که به منطقه همسایه Dongyang ملحق شد، خانه 2،947،340 سکنه بود. ... ادامه مطلب